Przeróbki maszyn

Oferujemy przeróbki mobilnych przesiewaczy do płukania kruszywa, jak również przerabianie napędu mobilnych urządzeń z silników spalinowych na napędy elektryczne, zarówno w urządzeniach Powerscreen, jak i w innych markach.